(Text in Norwegian below)

Why Europe should build its own social platform for news;if news is dying, who will safeguard democracy?; how did the news go ‘fake’? When the media went social. These has been some of the articles that Hossein Derakhshan has been writing at The Guardian and other international media.

Hossein Derakhshan is an Iranian-Canadian writer, who has been defining, commissioned by the Council of Europe, on the theory and practice of what is known as ‘fake news’ together with Claire Wardle. In 2010, Iran’s Mashregh News reported that the ‘counterrevolutionary blogger” had been sentenced to more than 19 years in jail for “conspiring with hostile governments, spreading propaganda against the Islamic system, spreading propaganda in favor of counterrevolutionary groups, blasphemy, and creating and managing obscene websites.1

After six years in prison he was pardoned by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. No reason was given for the pardon.

As Wired magazine reported, Mr. Derakhshan “figured out a way to combine Unicode and Blogger.com’s free tools to handle Persian characters.” This technical advance, Wired said, meant that “suddenly, blogging in Persian was as simple as it is in English.”

Considered a major influence in introducing the blogging concept to Iran, he was a research fellow at Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center and is currently a research associate at the MIT Media Lab. His current research is focused on the future of journalism and also on the theory and socio-political implications of digital and social media. His writings have appeared in The New York Times, The Guardian, MIT Technology Review, Wired, Libération, Die Zeit, and Corriere Della Sera.

In Bergen, under the Piksel19 festival program, he will be giving a lecture about how the challenge awaiting journalism in the years to come is to reinvent itself around something other than news, whilst resisting the seduction of propaganda and entertainment. He thinks that post-news journalism will revolve around drama. This means journalists should make various experiments inspired by older artistic forms such as literature, theatre, cinema, photography and even music and dance. Innovation in journalism should not only be about business models or technology, it should be also about radically new cultural forms and representation formats.

Hossein Derakhshan will be in Bergen invited by the Piksel Festival, giving a lecture on Friday 22nd of November at the Bergen Public Library. He will be available for interviews. Please contact Maite Cajaraville (maite(at)piksel.no) or Gisle Frøysland (gif(at)piksel.no) . For mer informasjon: http://19.piksel.no

1. (excerpts from The New York Times)


Pressemelding

Hossein Derakhshan

Journalisme I tiden etter nyhetenes fall: Kunst møter journalisme


Why Europe should build its own social platform for news;
if news is dying, who will safeguard democracy?; how did the news go ‘fake’? When the media went social. Dette er eksempler på noen av artiklene Hossein Derakhshan har ført I pennen for The Guardian og andre internasjonale nyhetsbyråer.

Hossein Derakhshan er en iransk-kanadisk skribent som på kommisjon fra Europarådet, sammen med Claire Wardle, har hatt en definerende rolle når det kommer til å utforme teorien og praksisen bak hva vi snakker om når vi I dag betegner noe som “fake news”. I 2010 rapporterte en av Iran sine nyhetskanaler, Masregh News, at den motrevolusjonære bloggeren har vært idømt mer enn 19 år I fengsel for å ha konspirert med fiendtlige regjeringer, spredt antiislamistisk propagada, spredt propaganda til fordel for motrevolusjonære grupper og blasfemi. I tillegg til å både opprette og drive hjemmesider med svært upassende innhold.

Etter å ha tilbragt seks av årene I fengsel, ble Derakhshan benådet av Iran’s øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Noen årsak til dette ble aldri gitt.

Det gikk ikke ubemerket hen da Derakshan oppdaget hvordan han kunne kombinere Unicode med de gratis verktøyene som allerede var tilgjengelig gjennom Blogger.com slik at persiske tegn og bokstaver kunne taes I bruk. Magasinet Wired omtalte det hele som et teknisk fremskritt som plutselig gjorde det akkurat like enkelt å blogge på persisk som på engelsk.

Betraktet som en helt vesentlig figur når det gjelder å ha bragt konseptet blogging til Iran, tidligere forskningspartner ved Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center og for øyeblikket forskningskollega ved MIT Media Lab. I sin nyere forskning har Derakshan imidlertid valgt å fordype seg I undersøkelser omkring journalismens fremtid og de mulige sosialpolitiske konsekvensene av vår tids utstrakte bruk av digitale og sosiale medier.

Tekstene hans har stått på trykk I både The New York Times, The Guardian, MIT Technology Review, Wired, Libération, Die Zeit, og Corriere Della Sera.

I løpet av Piksel19 festivalen I Bergen kommer han til å holde en forelsening omhandlende hvordan journalismens virkelige utfordring på vei inn I fremtiden er å gjenskape seg selv, bygge seg opp på nytt etter nyhetenes tid er over og samtidig unngå å la seg forføre av propaganda og underholdning. Selv er han overbevist om at journalisme I tiden etter nyhetenes fall vil dreie seg om drama. Med dette mener han at journalister burde eksperimentere med eldre kunstformer som litteratur, teater, film, fotografi. Ja til og med musikk og dans. Innovasjon innenfor journalismen burde ikke utelukkende handle om forretningsmodeller eller teknologi, men også radikalt nye former for kultur og presentasjon.

PIKSEL19 – e/co,li:bre 21. – 23. november
Med et mål om å ta tilbake kunstnerisk kontroll over teknologien, lar Piksel deg utforske elektronisk kunst og fri teknologi. Du kan få oppleve live koding, eksperimentere med lyd og interaktiv kunst.

Hossein Derakhshan er invitert til Bergen av Pikselfestivalen, og holder en forelesning fredag 22. november på Bergen Hovedbibliotek. Han vil være tilgjengelig for intervjuer. Ta kontakt med Maite Cajaraville (
maite(at)piksel.no) eller Gisle Frøysland (gif(at)piksel.no) .
For mer informasjon:
http://19.piksel.no

Piksel19 is supported by the Municipality of Bergen, Arts Council Norway, Hordaland County, Community of Madrid, Austrian Embassy, Acción Cultural Española, Inaem, Pro Helvetia. and BEK.