BERGEN
5th – 7th November – 10:00- 14:00
8th – 9th November – 14:00 -18:00
12th – 14th November – 10:00- 14:00
15th – 16th November – 14:00 -18:00

Gratis verksted for barn/unge i alderen 8-18 år
for påmelding: piksel18(at)piksel(dot)no

For fjerde gang i Bergen kan barna tilbringe dagene med å leke med kunst og elektronikk. Piksel KidZ Lab er et kunstnerisk laboratorium hvor barn kan lære seg å forstå og skape kunstverk på nye medier.

Under temaene City- GO, City- BIO og City- TECH, vil barna samhandle med miljøet på flere fronter: både det sosiale, kulturelle og naturlige miljøet.

Anvendelsen av åpen teknologi hjelper barna å forstå hvordan datamaskiner fungerer og introduserer dem for begreper knyttet til digital frihet. Laben tar i bruk samarbeidsprosjekter basert på Do It With Others (DIWO) for å fremme kulturell diversitet og et mangfold av fysiske og virtuelle opplevelser som gjør barna klare for det 21. århundret!

Piksel KidZ Lab har som målsetning å bringe kunst i nye medier ut til barn og unge. Det er et initiativ i regi av Piksel, bergensfestivalen med fokus på kunst og fri teknologi.

Piksel Kidz Lab er støttet av Norsk Kulturfond og Hordaland Fylkeskommune.


ENGLISH

For the fourth time in Bergen, the kids will enjoy the autumn playing with art and electronics. Piksel KidZ Lab is an artistic laboratory for kids to understand and build new media artworks.

From 5th of November, Piksel Studio 207 will host the Autumn School Piksel KidZ Lab. Piksel KidZ Lab this year proposes three new workshops: DIY Traffic lights of air pollution, Bio-Vortex, a luminescent musical instrument and Electrotextile!. The workshops are dealing with pollution, luminescence and hybrid living art, and textile electronic wearables, all in once as a way of exploration of the complex contexts as civil empowerment, interspecies sustainability and urban and natural environment.

Under the themes City- GO, City-BIO and City- TECH, kids engage with the environment in a wide sense: social, cultural and natural environment.

The use of free technologies empowers the kids to understand how computers works and introduces them into the digital freedom concept. The lab apply to collaborative production based on Do It With Others (DIWO) to promote cultural diversity and multilayer physical and virtual experiences to get ready for the XXI century!

Piksel KidZ Lab, aims to bring new media art practices to kids and youngsters. It is an initiative of Piksel, the Bergen festival focused on art and free technologies.

For more information please visit: http://studio.piksel.no/

To sign up email to piksel18(at)piksel(dot)no

Press material (photos and more): http://studio.piksel.no/press-and-photos-pikselkidz/