User:Maite

From PikselProd
Jump to: navigation, search

Vi ser Piksel som en plattform for ny utvikling innen kunst og frie/åpne teknologier og et sted der kunstnere og utviklere kan vise nye prosjekter. Vårt viktigste arbeidsredskap er en åpen invitasjon til deltagelse som sendes ut i mars/april hvert år. Innkomne søknader danner grunnlaget for programmet og vanligvis settes tematikken i etterkant for å reflektere nye tendenser innen feltet.

PIKSELFESTIVALEN

Siden våren 2009 har Piksel hatt egne kontorlokaler på Kulturhuset USF. Kontoret fungerte som base for den helårige driften og ble brukt til mindre workshops og presentasjoner. I begynnelsen av 2012 ble Piksel flyttet til mindre egnede lokaler på Kulturhuset som følge av totalmoderniseringen av USF. Våren 2013 flyttet vi til nye og større kontorlokaler i Strandgaten i Bergen sentrum. Strandgaten har i den senere tid blitt en ny kulturgate i Bergen der mange relaterte virksomheter har etablert seg, som f.eks. BiT Teatergarasjen, Ytter, Galleri VOX og med BEK, CS55 kunstnerverksteder og Aldea i paralellgaten like nedenfor.

Poster-Piksel19-A3-magenta.jpeg


Piksel

See alsoPIKSEL STUDIO 207

I tråd med Piksels målsetning om å styrke den lokale forankringen flyttet vi høsten 2016 inn i et nytt lokale på 130 kvm i Bergen sentrum som er egnet for multibruk, som kan huse alt fra den daglige driften til seminar/presentasjoner, konserter, utstillinger og workshops.


PIKSEL KIDZ

Piksel introduserte Piksel Kidz – workshops for barn og unge - under festivalen i 2015. Vi vil utvide dette programmet til å bli en del av det faste programmet i Piksel Studio 207 også utenom festivalen.


PIKSEL FEST SPILL

I mai 2018 deltok Piksel i de offisielle paralellaktivitetene rundt Festspillene i Bergen med et dobbelt utstillingsprogram; et stedsspesifikt verk av den norske kunstneren Pia Myrvold i Piksel Studio 207, og PikselSavers som en del av Bergen Nå i Byarkitektens kontor.


PIKSEL PAVILION

Som en del av festivalen i 2018 introduserte vi Piksel Pavilion der vi tok i bruk Musikkpaviljongen sentralt i Bergen som arena for et program med audiovisuelle konserter for økt synliggjøring og eksponering for nye pubikumsgrupper. Dette var svært vellykket og fungerte bra som profilering mot publikum generelt og spesielt overfor det unge publikum som på denne måten fikk et gratis opplevelse av høykvalitets samtidskunst.


DZ6 7174.jpg

PIKSEL PULSE

Etter 17 års eksistens har Pikselfestivalen vokst til å bli et stort arrangement, som faglig er et av de viktigste møtestedene internasjonalt for kunstnere og utviklere som arbeider med fri programvare og åpen maskinvare. Kjennskapen til tematikk og nettverket som er samlet gjennom festivalaktiviteten har åpnet for at Piksel involveres i flere spennende samarbeidsprosjekter internasjonalt og lokalt utenfor festivalperioden.


Local initiatives

We will see what

International initiatives

We will see what