Author Archive

Autumn school 2017 PIKSEL KIDZ Lab :) a new media art lab for kids!

Høstskolee 2017
PIKSEL KIDZ Lab 🙂
CITY PLANTS & CITY TECH & CITY WATER
en kunstlab med nye medier for barn!

BERGEN
6. november – 17. november
14:00 – 17:00

Pressemelding

For første gang i Bergen kan barna tilbringe med å leke med kunst og elektronikk. Piksel KidZ Lab er et kunstnerisk laboratorium hvor barn kan lære seg å forstå og skape kunstverk på nye medier.

Under temaene City- PLANTS, City- WATER og City- TECH, vil barna samhandle med miljøet på flere fronter: både det sosiale, kulturelle og naturlige miljøet.

Anvendelsen av åpen teknologi hjelper barna å forstå hvordan datamaskiner fungerer og introduserer dem for begreper knyttet til digital frihet. Laben tar i bruk samarbeidsprosjekter basert på Do It With Others (DIWO) for å fremme kulturell diversitet og et mangfold av fysiske og virtuelle opplevelser som gjør barna klare for det 21. århundret!

Piksel KidZ Lab har som målsetning å bringe kunst i nye medier ut til barn og unge. Det er et initiativ i regi av Piksel, bergensfestivalen med fokus på kunst og fri teknologi.

For mer informasjon: http://studio.piksel.no/
For å melde deg på, send en email til piksel17@piksel.no

-english
For the first time in Bergen, the kids will enjoy the autumn playing with art and electronics. Piksel KidZ Lab is an artistic laboratory for kids to understand and build new media artworks.

From 6th of November, Piksel Studio 207 will host the Autumn School Piksel KidZ Lab. Three different workshops: Hello plants :), Water talking! and Sonorartec to explore the urban and natural environment. Kids build small electronic sound devices, marine bio-art sensors, and chips to communicate with the plants.

Under the themes City- PLANTS, City-WATER and City- TECH, kids engage with the environment in a wide sense: social, cultural and natural environment.

The use of free technologies empowers the kids to understand how computers works and introduces them into the digital freedom concept. The lab apply to collaborative production based on Do It With Others (DIWO) to promote cultural diversity and multilayer physical and virtual experiences to get ready for the XXI century!

Piksel KidZ Lab, aims to bring new media art practices to kids and youngsters. It is an initiative of Piksel, the Bergen festival focused on art and free technologies.

For more information please visit: http://studio.piksel.no/


Concerts press note PIKSEL16 ZERO Level

PIKSEL16 Festival ZERO-LEVEL, elektronisk kunst og fri teknologi.

PERFORMANCES PROGRAM

From 24 to 27th of November, artists from a dozen of countries will meet at the PIKSEL International Festival in Bergen. Throughout concerts, installations, performances, workshops and presentations, artists will share different ways to look at our marine environment.

web-main

Artists struggle to make their own instruments, even if commercial brands compete to give the best features to the sound market, artists have proved to be more demanding. When this happens many of them start creating their own instruments, and share their findings with other musicians at international venues. This is what Piksel is about, an unique festival which requires artists to use only free technologies and open hardware and software to make their live shows.

From 24th to 27th of November, Piksel presents at Bergen the most outstanding audiovisual international performers devoted to this experimental scene. Hosted in several well known Bergen venues (Landmark, BAS), Piksel seeks to incorporate every year new spaces to catch up the Bergen spirit. This year that place is THE MILL. Situated at the end of the bay, this industrial building will open its doors to held the art exhibition and the Saturday night concerts. From 9pm to 3 am.

HALLOGENERATOR, ALGORAVE and Sista Piksel party will close the night events.

PIKSEL AV PERFORMANCES

THURSDAY 24th @BAS
21:00 to 01:30
Schedule 24th NOV Opening Night AV Performances
21:00  “All That I Want Is Another Baby”, by Camilla Vatne Barratt-Due (NO) and Alexandra Cárdenas (MX)
21:45 Fake Ocean From Electronics, by Chloé Malaise Arthur Hureau (FR)
22:30 Vrangside by Gard Gitlestad (NO)
23:15 Turing Tape Music: The Sea Is Ground by Tom Schofield and John M Bowers (UK)
24:00 – 01:30 HALLOGENERATOR

FRIDAY 25th @LANDMARK
21:00 to 02:30
Schedule 25th NOV Concerts and Performances
21:00  ###, by Marco Paúl Valdivia (PE)
21:45 Solo SuperCollider, by Bolka (Matus Kobolka) (SL)
22:30 5-HT_five Levels To Zero by Malte Steiner and Tina Madsen (DE/NE)
23:15 Enactment by Juan Carlos Duarte (MX)
24:00 – 01:30 ALGORAVE

SATURDAY 26th @THE MILL
21:00 to 03:00
Schedule 26th NOV Concerts and Performances
15:00 Body Interfaces: zero-level elevation, Tina Mariane Krogh Madsen (DK)
16:00 Intersect, soundwalk by Tim Shaw (UK)
17:00 Plain, Jonatan Pastircak & Jan Sicko (SK)

21:00 징WM_A28 TCM_200DV BK26, Stefan Tiefengraber (AT)
21:45 ZERO-Point Energy, Ryan Jordan & GND LIVE CODING, Peter Gonda,  (UK & SK)
22:45 The heart is an oscillator, Constanza piña (CL)
24:00 SISTA PIKSEL! (Bergen/Norway)

Check out the program at http://16.piksel.no/
Find us in Facebook: https://www.facebook.com/piksel.no/


Pressemelding PIKSEL16 ZERO Level

Piksel 16, ZERO-Level
elektronisk kunst og fri teknologi
24-27 Nov
Bergen, Norway

PIKSEL16 Festival ZERO-LEVEL, elektronisk kunst og fri teknologi.

Et uavhengig blikk på Bergens marine miljø

Fra 24. til 27. november samles kunstnere fra et dusin land på PIKSEL Internasjonale Festival i Bergen. Gjennom konserter, installasjoner, performancer, workshoper og presentasjoner vil kunstnerne dele sine forskjellige innfallsvinkler til vårt marine miljø.

Er fisken vi spiser blitt «femininisert» av forurensing? Hvordan kan vi skape et alternativt kommunikasjonsnettverk i en post-internett tidsalder? Hvordan kan vi samle inn forskningsdata fra havet og lære oss å tolke dem? Kan båter utgjøre et nytt omreisende verktøy for kunstnerisk virksomhet? Er det mulig å lage havgående prototyper basert på nullutslipp?

Bioteknologi er ikke lenger bare et emne for vitenskapsfolk. Også eksperimentelle kunstnere forsker på biologiske, biopolitiske og bioeffektive spørsmål som påvirker samfunnet i sin helhet. Som bevisste samfunnsborgere gransker kunstnere disse spørsmålene og sender dem videre til resten av befolkningen gjennom kunstverk, performancer og workshoper hvor alle er invitert til å delta.

Piksel 16, ZERO-Level, ønsker å rette fokus mot biologiske og sosiale aspekter ved havet som et bærekraftig miljø. ZERO (null) som i: nullutslipp, nullavtrykk, nullavfall, nullenergiforbruk, nullforurensning, nullplastikk, nullforsøpling. Festivalen ønsker også å oppmuntre til bioeffektivitet, bioøkologi, marin arv, bærekraftig sjøtransport og kommunikasjon, vann som lekeplass, og sivilt engasjement.

Piksel 16, ZERO-Level er en internasjonal festival for elektronisk kunst og teknologisk frihet som holdes i Bergen. Fra 24. til 27. november vil konserter, AV-performancer, utstillinger og workshoper finne sted ved BAS (Bergen Arkitekthøgskole), PIKSEL Studio 207 i Strandgaten, Rom 8, og Møllen på Hegreneset. Kunstnere fra et dusin land vil presentere DIY biokunst, DIY elektroniske instrumenter, visuell programmering, livekoding, workshoper for FM-radio, installasjoner og performancer.

web-main

CheSjekk ut programmet på http://16.piksel.no/
Du finner oss også på Facebook: https://www.facebook.com/piksel.no/


Volunteers for PIKSEL16 ZERO Level!

Join our team and become a volunteer at this year’s festival 24 – 27 November

Do you want to be a Piksel volunteer?

Piksel is an international festival for electronic art and technological freedom. Part workshop, part festival, it is organized in Bergen, Norway,and involves participants from more than a dozen countries exchanging ideas, coding, presenting art and software projects, doing workshops, performances and discussions on the aesthetics and politics of free technologies & art.

Join our team and become a volunteer at this year’s festival 24 – 27 November
Do you want to be a Piksel volunteer?

Piksel16, ZERO-level, wants to focus on the biological and social aspects of the sea as a sustainable environment. Zero encourages bioefficiency, bioecology, marine inheritance, sustainable maritim transport, sea communication, civil society, water as a playground, and civil engagement.

TheMill-panorama

As a volunteer you will experience the festival from the inside and will gain useful knowledge while having fun and making new friends.

The different tasks include selling tickets, manning the galleries, distributing information and handling technical equipment. So if you are curious about the combination of electronics and art and would like to meet likeminded people, sign up today!

Contact: piksel16(at)piksel(dot)no (mark with ‘volunteer’)

16.piksel.no
www.piksel.no


Press Note PIKSEL16 ZERO Level

Piksel 16, ZERO-Level
elektronisk kunst og fri teknologi
24-27 Nov
Bergen, Norway

PIKSEL16 Festival ZERO-LEVEL, elektronisk kunst og fri teknologi.

An independent look at the Bergen’s marine environment.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

From 24 to 27th of November, artists from a dozen of countries will meet at the PIKSEL International Festival in Bergen. Throughout concerts, installations, performances, workshops and presentations, artists will share different ways to look at our marine environment.

Are the fish we eat “feminized” by pollution? In a post-internet era, how would we create an alternative communication network? How can we collect direct data from our seas and learn to interpret that? Is the boat a new artistic mobility tool? Is it possible to prototype with ZERO-emission?

Biotechnology is no longer just a subject for scientists; experimental artists are also researching biological, biopolitical and bioefficiency issues that affect society as a whole. As conscious citizens, artists raise these questions to the general public through art works, performances and workshops where everyone is invited to participate.

Piksel16, ZERO-level, wants to focus on the biological and social aspects of the sea as a sustainable environment. Zero in the meaning of: zero-emissions, zero-footprints, zero-waste, zero-energy, zero-pollution, zero-plastic, zero-trash. Also Zero encourages bio-efficiency, bio-ecology, marine inheritance, sustainable maritime transport, sea communication, civil society, water as a playground, and civil engagement.

Piksel 16, ZERO-Level is an international festival for electronic art and technological freedom in Bergen. From the 24th to the 27th of November; concerts, AV performances, exhibitions and workshops will take place at BAS, PIKSEL Studio 207, Rom 8 and the Mill. Artists coming from a dozen countries will be presenting DIY bio-art, DIY electronics instruments, visual programming, live coding and FM radio workshops, installations and performances.

web-main

Check out the program at http://16.piksel.no/
Find us in Facebook: https://www.facebook.com/piksel.no/


Exhibition “Sushi Roulette” at S.NET conference

Piksel in collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen presents

Sushi Roulette, a workshop commissioned by Piksel to Kat Austen and Gjino Šutić

Explore plastic pollutants in the marine environment using DIY science
14 October 2016
At the Student Center, UIB | BERGEN
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Thanks to all participants!! Great work!

Sushi Roulette is a workshop by Kat Googie Austen and Gen O Fenring – Gjino Šutić commissioned by Piksel as a follow up of a previous workshop, Pikslo Deep Diving, hosted by Piksel 15 and developed together with Robertina Sebjanic and Slavko Glamocanin. The topic of that first workshop was to find out new DIY protocols to isolate micropollutants in Bergen’s algae. We want to thank Kat and Gjino for the fantastic work they have done. Thank Cat and Zack (Center for Genomic Gastronomy) for bringing their students, to all the participants for their work and interest and to KHIB, Universitetet i Bergen and s.NET to make the collaboration possible.

_MG_5376

_MG_5361

_MG_5357

_MG_5375

_MG_5374

_MG_5377

_MG_5378

_MG_5371

_MG_5368

_MG_5366

_MG_5369

_MG_5387


DAY 2 at “Sushi Roulette” workshop

Piksel in collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen presents

Sushi Roulette, a workshop by Kat Austen and Gjino Šutić commissioned by Piksel.

Explore plastic pollutants in the marine environment using DIY science

12-14 October 2016
At the Student Center, UIB | BERGEN
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

_MG_5208

_MG_5239

_MG_5249

_MG_5295

_MG_5275

_MG_5279

_MG_5320

_MG_5322

_MG_5346

_MG_5345

_MG_5213

Artists and scientists Kat and Gjino invite us to examine the unseen and hard to detect impact of our increasing use of “hidden” plastic – plastic that we can’t see, like micro beads, or that we don’t (yet) have a narrative of as polluting, such as 3D printed materials. At the workshop, we’ll be refining DIY chemical tests for micro-plastics, looking at fish samples from the local fishmongers.

Over 4 days of activities, starting with sample collection on a field trip to the fish market, participants will go through a process of exploration of these newly developed DIY techniques, to better understand the presence of plastics in the marine environment around Bergen.

The workshop will culminate with a Sushi Roulette afterparty, where through the encounter with real and dummy sushi the participants are challenged to test their reactions to the thought of consuming plastics as
food.

Schedule:
Day 1: Tuesday 11 Oct. | Meet-up at 1st floor Mesanine, Student Center
3pm – 5pm: Field trip. Visit and finding fish at the Fish Market and other fish shops.

Day 2: Wednesday 12 Oct. | 1st floor Mesanine, Student Center
1pm to 6 pm: Workshop part 1: Establishing an open source and open hardware lab for DIY biology, chemistry and marine fauna research.
6pm-7pm: Cleaning the lab.


Amazing DAY 1 at “Sushi Roulette” workshop

_MG_5128

_MG_5118

_MG_5155

_MG_5132

_MG_5110

_MG_5148

_MG_5139

_MG_5182

_MG_5144

_MG_5206

_MG_5178

_MG_5192

_MG_5190

Piksel in collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen presents

Sushi Roulette, a workshop commissioned by Piksel to Kat Austen and Gjino Šutić

12-14 October 2016
At the Student Center, UIB | BERGEN
Explore plastic pollutants in the marine environment using DIY science
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Artists and scientists Kat and Gjino invite us to examine the unseen and hard to detect impact of our increasing use of “hidden” plastic – plastic that we can’t see, like micro beads, or that we don’t (yet) have a narrative of as polluting, such as 3D printed materials. At the workshop, we’ll be refining DIY chemical tests for micro-plastics, looking at fish samples from the local fishmongers.

Over 4 days of activities, starting with sample collection on a field trip to the fish market, participants will go through a process of exploration of these newly developed DIY techniques, to better understand the presence of plastics in the marine environment around Bergen.

The workshop will culminate with a Sushi Roulette afterparty, where through the encounter with real and dummy sushi the participants are challenged to test their reactions to the thought of consuming plastics as
food.

Schedule:
Day 1: Tuesday 11 Oct. | Meet-up at 1st floor Mesanine, Student Center
3pm – 5pm: Field trip. Visit and finding fish at the Fish Market and other fish shops.

Day 2: Wednesday 12 Oct. | 1st floor Mesanine, Student Center
1pm to 6 pm: Workshop part 1: Establishing an open source and open hardware lab for DIY biology, chemistry and marine fauna research.
6pm-7pm: Cleaning the lab.


Facebook is not internet

Facebook is not internet
In my last visit to Mexico I realized wifi connection was all over the city (a city of 22 millions of people!) wow, that was a great thing! The surprise was yet to come, the internet connection only permitted to browse through facebook, if the info is not in FB then you can not access.

Yes, we all know about it but, did we experienced that raw news beating right in our nose? Not me, at least.

Then I realized that FB is taken all our content (yes, we all knew that), all our videos, all our discussions (impossible to trace or search), all our pics (which becomes just a number in the FB data base and are impossible to trace either, not even the author or anything) and the worst of it: you can not make advanced searches in FB content, cause it is awful. Of course soon, Mark will make a good search engine, then we all be captives forever.

Meanwhile our webpages languish, our pic galleries are not visited anymore, good bye to our statistics visitor numbers, etc. And see who is the one getting advantage to all our followers? Yes, FAcebook.

So, this is a test to keep updating our pages, and hopefully to recover our visitors to our pages and to our content. Let’s see what happens.


Solar kinetic sculptures workshop.

Piksel in collaboration with the S.Net Conference, UIB and KHIB
presents a

Do-It-Yourself lab for artistic and scientific research.

13 October 2016
1st floor Mesanine, Student Center, UIB | BERGEN
Sign-up by emailing: piksel16 (@) piksel.no

Solar kinetic sculptures

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kinetic sculpture

Recycling, derelict materials, and self-sufficiency are keywords that would emerge in a possible future where new life forms will have to rely on other building blocks than those required for biology. Thinking of plastic being the only thing left for grabs for new life forms has resulted in a series of ‘living’ kinetic sculptures.

These sculptures would act like little sprouts from this extreme futuristic scenario.

The workshop will be run by artist Egil Paulsen. Attendants are invited to create playful little sculptures that move with the help of solar cells. Combine art and technology in a fun way by creating simple poetic machines, which in turn gives way to experiencing renewable energy technology, with movement and animism as aesthetic qualities.

Schedule:
1pm to 5 pm: Workshop: Participants will become familiar with how solar power works, and create art using renewable energy.

Artists’ bios
Egil Paulsen (Norway)
http://egilpaulsen.com

Works with installation, computer art, and video. He has a Bachelor degree from Bergen National Academy of the Arts where he was enrolled under Department of Fine Art. His works include Solar Sculptures, Ultrasonic Vision, WiFi-Shamanism, and a newly completed face tracking installation done for a big mask exhibition at Rubin Museum of Art in NY.

Exhibitions and workshops at Juniutstillingen ‐ Kunstnerforbundet, Oslo, 2015; Becoming Another: The Power of Masks ¬‐ Rubin Museum of Art, New York, 2015-¬‐2016; Piksel Festival 2014 ‐ Bergen, 2014; An Indifferent Map ‐ Galleri ApARTe, Iasi, Romania, 2014; Secitioning Experience -¬ Bachelorutstilling Avd. Kunstakademiet 2014; Breaking the Silence ¬‐ Galleri Totaldobze, Riga, Latvia; Born of Emptiness -¬ Galleri KICA, Krasnodar, Russland, 2013; Mate REALIZE -¬ Tallinn, Estland. Estonian Academy of Arts, 2013; Streaming Canvas -¬ “Bring Your Own Beamer”, Galleri Knipsu, Bergen 2012; Transcript -¬ Bergen/Stuttgart art exchange, Kunst-¬ og Designhøgskolen I Bergen, 2012; Crisis, What Crisis? -¬ European Exchange Academy, Beelitz-¬‐Heilstätten, Berlin, 2012.

PIKSEL
Piksel is an annual event for artists and developers working with free and open source software, hardware and art. Part workshop, part festival, it is organised in Bergen, Norway, and involves participants from more than a dozen countries exchanging ideas, coding, presenting art and software projects, doing workshops,
performances and discussions on the aesthetics and politics of free and open source software. Piksel’s upcoming edition will be devoted to DIY (Do It Yourself) biotechnology applied to art.

In collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen

More info and full program:

SNET Conference 2016


Explore plastic pollutants in the marine environment using DIY science.

Piksel in collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen presents a

Do-It-Yourself biolab for artistic and scientific research.

12-14 October 2016
At the Student Center, UIB | BERGEN
Sign-up by emailing: piksel16 (@) piksel.no

Explore plastic pollutants in the marine environment using DIY science

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Artists and scientists Kat and Gjino invite us to examine the unseen and hard to detect impact of our increasing use of “hidden” plastic – plastic that we can’t see, like micro beads, or that we don’t (yet) have a narrative of as polluting, such as 3D printed materials. At the workshop, we’ll be refining DIY chemical tests for micro-plastics, looking at fish samples from the local fishmongers.

Over 4 days of activities, starting with sample collection on a field trip to the fish market, participants will go through a process of exploration of these newly developed DIY techniques, to better understand the presence of plastics in the marine environment around Bergen.

The workshop will culminate with a Sushi Roulette afterparty, where through the encounter with real and dummy sushi the participants are challenged to test their reactions to the thought of consuming plastics as
food.

Schedule:
Day 1: Tuesday 11 Oct. | Meet-up at 1st floor Mesanine, Student Center
3pm – 5pm: Field trip. Visit and finding fish at the Fish Market and other fish shops.

Day 2: Wednesday 12 Oct. | 1st floor Mesanine, Student Center
1pm to 6 pm: Workshop part 1: Establishing an open source and open hardware lab for DIY biology, chemistry and marine fauna research.
6pm-7pm: Cleaning the lab.

Day 3: Thursday 13th Oct. | 1st floor Mesanine, Student Center
1pm to 5 pm: Workshop part 2.
5pm – 6pm: Debate: Public discussions with local scientist, environmental scientist, fisherman’s, artists and
interested parties.
6pm-7pm: Cleaning the lab.

Day 4: Friday 14 Oct. | 1st floor Mesanine, Student Center
12:30pm – 2pm: Setting up the exhibition and visual materials with the artists.
2 pm- 3pm: Sushi Roulette Closing Event: Public presentation of the outcome using all the data and tools
developed and recorded during the workshop days, and sushi served.

Artists’ bios
Kat Austen
http://katausten.com
http://worldflows.net http://opendroplet.org
Kat F Austen is a succession of experiences and an assemblage of aspirations. In the temporal melting-pot of her life so far she has produced work as an artist, an environmental scientist, a journalist, a writer and much in between. As an artist Kat deals with themes of environment, social justice, communities and human relations to digital culture. She creates experiences, stories and playful installations, mixing fact and fiction closely, so troublesome. She wants to touch your heart, mind, soul, body.

Kat is Artist in Residence at the Faculty of Maths and Physical Sciences, University College London. She has exhibited widely, including at Museo Diego Rivera, Mexico City, Kulurbraueri, Berlin, Kreuzberg Pavillion, Berlin, The Crystal, London, Schwartz Gallery, London, Regenerate Gallery, London and Williams Art, Cambridge. She is Head of Research and Design at social enterprise iilab, leading the Open Droplet water sensor project, which was recently included on the Serpentine Gallery’s extinct.ly platform. With this project,
she is focussing on co-design, physically evocative representations of data and community stewardship of water.

Kat holds a PhD in chemistry from UCL and worked as a post-doctoral research associate at the University of Cambridge. Her writing has appeared in Nature, The Ecologist and The Guardian, and she consults widely on the intersection of science, art and technology, including as a Futureshaper for Forum for the Future, for the European Commission and UK water regulator Ofwat.

The environment is Kat’s passion, and her interest is largely held by finding intellectual, experiential and sensorial ways of understanding existence in all its complexity. Her work explores the interplay between acts at different levels – individual, collective, communal, municipal, state, national, international – in the context of a global, digitally-enabled society. The aesthetics in her artworks treads the line between naive and polished, messy and sleek, humorous and disjointed. For instance, she drowned a lot of tiny people in a bath to make
a point about social media. Kat has a PADI open water diving license and also licence to be crew on the yacht.

Gjino Šutić
http://ur-institute.org/
http://biotweaking.com/
Researcher, innovator, artist, educator, founder and CEO & CSO at UR Institute & Gen0 Industries

Gjino Šutić conducts research in several fields of science, such as biotechnology & biomedicine, electronics, robotics, computer science & IT, engineering, nanotechnology etc. with a focus on bioelectronics and
biorobotics. His work combines complex electronics and biotechnology, and he often uses artistic representation for the demystification of science and for bringing it closer to ordinary citizens.

Using a DIY approach to biotechnology (biohacking), he designs and DIY manufactures necessary instruments and materials. He invented the concept of “Biotweaking” (improvement of living organisms or their components to exhibit and use their full potential) which fully defines his philosophy and work.

Since 2012, Gjino started publicly displaying his inventions and innovations such as; SRCE, B.O.C.A., MeBUMZ etc., in a variety of scientific and art exhibitions and cultural events in Croatia and abroad. Also, he started teaching as an informal educator in biotweaking. In 2013 he founded and started working as CEO & CSO of the non-profit citizen’s Universal Research Institute UR, where he also holds workshops, teaches and experiments. In 2015 founded and started working as CEO & CSO of Gen0 Industries – for production and development of innovations.

PIKSEL
Piksel is an annual event for artists and developers working with free and open source software, hardware and art. Part workshop, part festival, it is organised in Bergen, Norway, and involves participants from more than a dozen countries exchanging ideas, coding, presenting art and software projects, doing workshops,
performances and discussions on the aesthetics and politics of free and open source software. Piksel’s upcoming edition will be devoted to DIY (Do It Yourself) biotechnology applied to art.

In collaboration with S.Net Conference, UIB and KHIB Bergen

More info and full program:

SNET Conference 2016


Piksel16 Call for projects

Piksel16
November 24-27 2016
Bergen, Norway
Deadline – june 30. 2016 !!!!!!!!!!
– –

Piksel 16 Call for paper

Piksel is an international event for artists and developers working with Free/Libre and Open Source technologies in artistic practice. It is organized in Bergen, Norway, and involves participants from more than a dozen countries exchanging ideas, coding, presenting art and software projects, doing workshops, performances and discussions on the aesthetics and politics of free technologies, free culture & art.

Piksel16, ZERO-level, wants to focus on the biological and social aspects of the sea as a sustainable environment. Zero in the meaning of: zero-emissions, zerofootprints, zero-waste, zero-energy, zero-pollution, zero-plastic, zero-trash. Also Zero encourages bioefficiency, bioecology, marine inheritance, sustainable maritim transport, sea communication, civil society, water as a playground, and civil engagement.

Please use the online submit form at:
Call for Projects


Piksel17
The 15th edition of the Piksel Festival takes place November 16th-18th 2017. Proposals for Piksel17 is currently under review. All applicants will be notified by mail about the jury decision by the end of September 2017.

More info

  • [piksel gallery]

     DSC6845
  • /////////////////////

  • Copyright © 1996-2010 PIKSEL. All rights reserved.
    Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress